Grote zorgaanbieders

De Driestroom

De Driestroom is bij velen vooral bekend vanuit hun aanbod voor mensen met verstandelijke beperkingen, maar heeft ook een aanbod in wonen voor mensen met autisme en een normale begaafdheid.

Woonzorgnet

Woonzorgnet biedt ondersteuning en woonbegeleiding aan mensen met psychiatrische problematiek en autisme in een 24-uurs setting.

RIBW

De RIBW Nijmegen & Rivierenland biedt begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. Zij ondersteunt mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. In de begeleiding gaat de RIBW uit van de kracht van de cliënt.

Pluryn

Pluryn ondersteunt mensen bij het vergroten van kansen op een gelijkwaardige plek in de samenleving. Er zijn mogelijkheden in heel Gelderland, Noord-Limburg en Noordoost-Brabant.

Begeleid wonen in studentensteden

Stumass

Stumass biedt begeleid wonen voor studenten in het HBO en aan de Universiteit. De doelgroep is mensen met autisme.

Capito

Capito biedt begeleid wonen voor studenten in het MBO. De doelgroep is mensen met autisme.

IVA Wonen

IVA Wonen biedt een uniek zorgaanbod van begeleid zelfstandig wonen en job-coaching.

Zelfstandig wonen met begeleiding

Plushome

Plushome is een zorgaanbieder die ambulante begeleiding levert en huisvesting faciliteert in de omgeving Arnhem en Nijmegen aan jongeren en volwassenen met beperkingen binnen de geestelijke gezondheidszorg of een verstandelijke handicap.

Bots Begeleiding

Bots Begeleiding biedt begeleiding aan jeugdigen en volwassenen met autisme, adhd en angstproblematiek. Belangrijk uitgangspunt is daarbij dat de begeleiding plaatsvindt in de eigen omgeving van de cliënt.

Bureau Beckers

Bureau Beckers biedt begeleiding aan mensen met psychische problematiek. Veel cliënten hebben dubbeldiagnoses. Er is specialistische kennis in huis op het gebied van studie en werk en op het gebied van intellectuele begaafdheid. Woonbegeleiding kan de vorm aannemen van lichte begeleiding, maar kan ook intensief zijn en een alternatief zijn voor wonen in een woonvorm. Levensloopbegeleiding is mogelijk.

De vestiging van Bureau Beckers in Nijmegen.

Sint Annastraat 376
6525 ZK Nijmegen

T: (024) 3572707
E: info@bureau-beckers.nl

Rekeningnr: NL73 RABO 0103 7619 69
KvK nummer: 59903643